BURS BAŞVURUSU YAP
Adres: Atatürk Mah. Sütçü İmam Cad. No :41 Ümraniye / İstanbul Telefon: 444 98 82

2021-2022 DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ARAŞTIRMACILARI İÇİN BURS DUYURUSUNA ÇIKILMASI

Haberler

Değerli arkadaşlar, derneğimizin yeni dönem burs başvuruları başladı. Bildiğiniz üzere oldukça titiz ve zorlu bir süreçten geçerek ülkemize nitelikli bilim insanları kazandırmaya gayret ediyoruz. Bilimin gelişimi insanın ve medeniyetin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu uğurda insanlığa yapılabilecek en değerli katkı ise değer üretebilmektir. Değer üretmek bilginin yöntemli bir şekilde sorgulanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile niteliğe kavuşur. Bu süreçte HEFİAD olarak yeni değerler üretmek, insanlığa yeni değerler kazandırabilmek adına bilginin yöntemli sorgulanmasına ve yorumlanmasına özel önem veriyoruz. Eğitim programlarımızda yer alan birçok arkadaşımız kazandıkları niteliklerle çeşitli üniversitelerde ve kurumlarda görevlere başladılar. Yine araştırmacılarımız nitelikli indekslerde taranan dergilerde yayınladıkları makaleleri ile bizlere ışık tuttular. Onların verdiği mutluluk ile arzumuz ülkemizdeki nitelikli insanlara bu duyuruyu iletmek ve daha fazla insanı ilim dünyasına kazandırmaktır.medeniyetin şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu uğurda insanlığa yapılabilecek en değerli katkı ise değer üretebilmektir. Değer üretmek bilginin yöntemli bir şekilde sorgulanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile niteliğe kavuşur. Bu süreçte HEFİAD olarak yeni değerler üretmek, insanlığa yeni değerler kazandırabilmek adına bilginin yöntemli sorgulanmasına ve yorumlanmasına özel önem veriyoruz. Eğitim programlarımızda yer alan birçok arkadaşımız kazandıkları niteliklerle çeşitli üniversitelerde ve kurumlarda görevlere başladılar. Yine araştırmacılarımız nitelikli indekslerde taranan dergilerde yayınladıkları makaleleri ile bizlere ışık tuttular. Onların verdiği mutluluk ile arzumuz ülkemizdeki nitelikli insanlara bu duyuruyu iletmek ve daha fazla insanı ilim dünyasına kazandırmaktır.