Genel merkezi İstanbul’da bulunan Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD), Eylül 2018 de kurulmuştur.

Helal finans sistemi, faizin başrolde olduğu finans sistemiyle ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu kaosu ortadan kaldırma amacına yönelik bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır.

En geniş anlamda HEFİAD, ekonomi alanında insanımızın yararını gözeten bir “helal finans sisteminin” savunucusu olma vizyonu üstlenir. Her türlü finansal faaliyetin İslami kurallar çerçevesinde uygulanması gerektiği görüşünü savunur. Faizsiz finans sektörünü mevcut sistemler karşısında çok daha güçlü hale getirecek girişimleri destekler ve bu alanda projeler üretir.

Derneğimizin kuruluşunun temelleri; İslâmî finans alanında farkındalık oluşturma, helal ekonomi çalışmalarının yaygınlaşmasına destek olma ve insanımızı bilinçli bir şekilde tasarrufa yönlendirme esasına dayanır.

Helal finans sistemi, faizin başrolde olduğu finans sistemiyle ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu kaosu ortadan kaldırma amacına yönelik bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Mevcut ekonomi sistemlerinin günümüz sorunlarına yeterli ve kalıcı çözümler bulamaması noktasında HEFİAD’ın arsuzu; İslam temeline dayalı helal ekonomi çalışmalarını şekillendiren özgün, adil ve eşitlikçi bir sistemin yaygınlaştırılmasına destek olmaktır.

HEFİAD faizsiz finans sektörü alanında varlığını sürdüren ve sektöre yeni katılacak tüm kurumlar için yetişmiş personel sunma, İslami finans okur yazarlığını arttırma, topluma tasarruf bilinci kazandırma gibi işlevleri üstlenir.

HEFİAD, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermektedir. Burs yalnızca İktisat, Ekonomi, İlahiyat, Hukuk, İslam İktisadı ve Finansı, İslam Ekonomisi bölümlerinde okuyan öğrencileri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.hefiad.org/yuksek-lisans-ve-doktora-ogrencilerine-burs-imkani/