Genel merkezi İstanbul’da bulunan Helal Finans Araştırmaları Derneği (HEFİAD), Eylül 2018 de kurulmuştur.

Derneğimizin kuruluşunun temelleri; İslâmî finans alanında farkındalık oluşturma, helal ekonomi çalışmalarının yaygınlaşmasına destek olma ve insanımızı bilinçli bir şekilde tasarrufa yönlendirme esasına dayanır.

En geniş anlamda HEFİAD, ekonomi alanında insanımızın yararını gözeten bir ‘helal finans sisteminin’ savunucusu olma vizyonu üstlenir.

HEFİAD, her türlü finansal faaliyetin İslami kurallar çerçevesinde uygulanması gerektiği görüşünü savunur.

HEFİAD, faizsiz finans sektörünü mevcut sistemler karşısında çok daha güçlü hale getirecek girişimleri destekler ve bu alanda projeler üretir.

Helal finans sistemi, faizin başrolde olduğu finans sistemiyle ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu kaosu ortadan kaldırma amacına yönelik bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır.

Mevcut ekonomi sistemlerinin günümüz sorunlarına yeterli ve kalıcı çözümler bulamaması noktasında HEFİAD’ın arsuzu; İslam temeline dayalı helal ekonomi çalışmalarını şekillendiren özgün, adil ve eşitlikçi bir sistemin yaygınlaştırılmasına destek olmaktır.

Ekonomiye İslami bir yaklaşım ile çalışmalarını şekillendiren HEFİAD için, toplumun her kesiminin tasarruf bilincine ulaşması hem kaynak yaratılmasına katkıda bulunulması açısından hem de ortaya çıkan faydanın bölüşümü ve tabana yayılması bakımından oldukça önemlidir.

HEFİAD faizsiz finans sektörü alanında varlığını sürdüren ve sektöre yeni katılacak tüm kurumlar için yetişmiş personel sunma, İslami finans okur yazarlığını arttırma, topluma tasarruf bilinci kazandırma gibi işlevleri üstlenir.

Derneğimizin öncelikli gayesi;

Küresel finansal sistem içerisinde bugün küçük bir paya sahip olan ancak son dönemlerde yükselişe geçen tasarrufa dayalı faizsiz finans sektörüne katkı sağlamak ve insanımıza tasarruf bilincini aşılamak,

Helal finans alanında farkındalık oluşturmak, sektöre dikkat çekmek, bu alandaki ekonomi çalışmalarının yaygınlaşmasına destek olmak,

Helal finans ve birlikte tasarruf ile ihtiyaç temini üzerine faaliyet gösteren kurumların kamuoyunda temsilini sağlamak, kurumsal ilişkilerini geliştirmek,

Helal finansın ulusal ve uluslararası politikalar ve kararlarda yer almasını desteklemek,

Helal Finans arayışında olan tüm kişi-kurum ve kuruluşlar için örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelmektir.