HEFİAD’IN MİSYONU

İnsanımızı, faizin olmadığı ‘helal finans’ çerçevesinde İslam dinine uygun finans edinimi ve kaynak yönetimi hakkında bilinçlendirmek, bunu yaparken de tasarrufa dayalı finans modeline yönlendirmek ve ülkemizde tasarruf oranlarının artmasını desteklemek.

HEFİAD’IN VİZYONU

İslam dinine uygun fon desteği ilkelerini içeren ‘Helal Finans’ yöntemlerinin, insanımızın ihtiyaçlarını karşılarken en fazla tercih ettiği yol olmasının sağlanması,

Tasarruf bilincinin toplumun her bireyine kazandırılmasına destek olacak tasarrufa yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,

Ekonomi alanında insanımızın faydasını gözeten ‘helal finans sisteminin’ savunucusu olma vizyonu taşır.