Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerin nedenlerini araştırdığımızda çoğunun, faizli finans sistemlerinden kaynaklandığını görürüz.

Çünkü, faiz hem bireysel ekonomi hem de ülkelerin ekonomileri için yıkıcı etkendir.

Bu yüzden, tüm dünyada helal finansın ve tasarruf yapmanın gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu yavaş yavaş kabul ediliyor ve dünya helal finansa yöneliyor.

HEFİAD olarak biz de helal finansın her zaman savunucusu olduk. Helal Finansın bir ihtiyaç olduğunu kanıtlamak, Helal Finansı araştırmak ve önemine vurgu yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.