BURS BAŞVURUSU YAP
Adres: Atatürk Mah. Sütçü İmam Cad. No :41 Ümraniye / İstanbul Telefon: 444 98 82

HEFİAD’dan Burs İmkanı

Haberler

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2019
Mülakat Tarihi: 9 Kasım 2019

Burs Hakkında Bilgiler

 • Burs; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini kapsamaktadır.
 • Burs; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, İlahiyat, İslam İktisadı ve Finansı, İslam Ekonomisi bölümlerini kapsamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı öğrenim kredisi alınması maddenin dışındadır),
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması,
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Ales vb. (Gre 153, Gmat 540) sınavlardan en az 75 puan almış olmak,
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için YDS, Yökdil vb. (IELTS 6.5, TOEFL 90) sınavlardan en az 70 puan almış olmak,
 • Tüm öğrenciler için transkripte başarısız dersi olmamak,
 • Genel not ortalaması 3 ve üzeri olmak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için başarılı olarak geçmiş olmak.
 • Bursu almaya hak kazanan öğrenciler,
 • Akademik çalışmalar yapacak olmayı ve bu çalışmaları HEFİAD adına yapacak olmayı, aksi takdirde bir sonraki dönemde bursların kesilecek olmasını kabul etmiş sayılırlar.
 • Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.
 • Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.
 • Doktora aşamasındaki adaylar başvuru esnasında yüksek lisans aşamasında yazdıkları tezlerini değerlendirme öncesinde kuruma ulaştırmakla mükelleftirler.
 • Burs miktarları; lisans için 1000 ₺, yüksek lisans için 1500 ₺, doktora için 2000 ₺’dır. Burs her yıl için 12 ay süresince verilmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri (tam burslu kontenjan öğrencileri hariç),
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

ÖNEMLİ NOTLAR

 •  Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda,
 •  Belgelerin doğruluğu adayın sorumluluğunda olup, doğruluğuna dair eksiklik olan herhangi bir durumda, aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.
 • Seçimler öğretim üyeleri tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar HEFİAD bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar HEFİAD bursuna başvuramaz.
 • Burs kazanan öğrencilere gerekli aşamalar ilgili yetkililer tarafından bildirilecektir.
 • Başvuru formunu sorunsuz doldurabilmeniz için cep telefonundan doldurmamanız, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.

EK BİLGİLER

Burs Yükümlülüğü

Bursu kazanan öğrenciler, HEFİAD tarafından düzenlenen seminer, etkinlik, çalıştay vb. çalışmalara katılmayı kabul eder.

Bursu kazanan öğrenciler, burs süresince akademik çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalarda HEFİAD kurumu adına yapmış olmayı, aksi takdirde bursunun kesileceğini kabul eder.

Bursu kazanan öğrenciler, HEFİAD tarafından düzenlenecek olan Bilimsel Yöntem derslerine katılmayı ve dersin yükümlülüğü olan çalışmaları yapmayı kabul eder.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi öğrencinin insiyatifinde olmayıp kurum tarafından kabul edilmiş mazeretler haricinde zorunludur.