Her zaman önemli olan ancak son yıllarda ülkemizin yaşadığı zor dönemlerde hakkında daha fazla bilinçlendiğimiz bir konu, ‘Milli Ekonomiye Destek’…

Bu ifade, aslında bize tamamen kendi insanımızın üretimi ve emeğiyle ülkemizin kalkınmasını ve ekonomik bağımsızlığını tam anlamıyla kazanması gerektiğini anlatıyor.  

Yani, faizli sistemlerin sebep olduğu adaletsiz düzenden kurtuluşun çaresini.

Faiz, hiçbir zaman bir çıkış yolu olarak görülmemelidir. Aksine faizin yıkıcılığının tercih edilmesi yerine faizsiz finansal model tercih edilirse daha adil ve refahın tabana yayıldığı toplumlar görebileceğiz.

Araştırmalar; ulusal tasarruf oranının, bir ülke de yeni yatırımların yapılması, yeni sermaye mallarının üretimi, ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi adına çok büyük önem taşıdığı gösteriyor.

HEFİAD olarak biz de; helal finansın ve faiz yerine tasarrufun hem bireye, hem ülkemize ve ekonomimize kazandıracağının savunucusuyuz.

Bu yüzden diyoruz ki; Helal Finans ile Güçlü Ülke, Güçlü Ekonomi!