BURS BAŞVURUSU YAP
Adres: Atatürk Mah. Sütçü İmam Cad. No :41 Ümraniye / İstanbul Telefon: 444 98 82

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs İmkanı

Genel

Doktora Başvuruları: 10 Kasım 2020 

Yüksek Lisans Başvuruları: 18 Ekim 2020 

Burs Hakkında Bilgiler

Burs; Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini kapsamaktadır.

Burs; İktisat, Ekonomi, İlahiyat, Hukuk, İslam İktisadı ve Finansı, İslam Ekonomisi bölümlerini kapsamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı öğrenim kredisi alınması maddenin dışındadır),

Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Ales vb. (Gre 153, Gmat 540) sınavlardan en az 75 puan almış olmak,

YDS, Yökdil vb. (IELTS 6.5, TOEFL 90, PTE Academic 71) sınavlardan en az 70 puan almış olmak,

Tüm öğrenciler için transkripte başarısız dersi olmamak,

Genel not ortalaması 3 ve üzeri olmak.

Bursu almaya hak kazanan öğrenciler,

Akademik çalışmalar yapacak olmayı ve bu çalışmaları HEFİAD adına yapacak olmayı, aksi takdirde bir sonraki dönemde bursların kesilecek olmasını kabul etmiş sayılırlar.

Adayın kardeşi veya eşi de burs kazanırsa, sadece bir kişiye burs verilir.

Faks, posta, e-posta veya dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular yalnızca www.hefiad.org üzerinden alınacaktır.

Belirlenen yer ve tarihte mülakata katılmayan adayların adaylıkları iptal edilir.

Doktora aşamasındaki adaylar başvuru esnasında yüksek lisans aşamasında yazdıkları tezlerini değerlendirme öncesinde kuruma ulaştırmakla mükelleftirler.

Burs her yıl için 12 ay süresince verilmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR

Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri (tam burslu kontenjan öğrencileri hariç),

Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

Hüküm giyenler,

Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

ÖNEMLİ NOTLAR

Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda,

Belgelerin doğruluğu adayın sorumluluğunda olup, doğruluğuna dair eksiklik olan herhangi bir durumda, aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.

Seçimler öğretim üyeleri tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.

Halen bir başka kurumdan burs alanlar HEFİAD bursuna başvuramaz.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar HEFİAD bursuna başvuramaz.

Burs kazanan Öğrencilere gerekli aşamalar ilgili yetkililer tarafından bildirilecektir.

Başvuru formunu sorunsuz doldurabilmeniz için cep telefonundan doldurmamanız, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.

EK BİLGİLER

Burs Yükümlülüğü

Bursu kazanan öğrenciler, HEFİAD tarafından düzenlenen seminer, etkinlik, çalıştay vb. çalışmalara katılmayı kabul eder.

Bursu kazanan öğrenciler, burs süresince akademik çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalarda HEFİAD kurumu adına yapmış olmayı, aksi takdirde bursunun kesileceğini kabul eder.

Bursu kazanan öğrenciler, HEFİAD tarafından düzenlenecek olan Bilimsel Yöntem derslerine katılmayı ve dersin yükümlülüğü olan çalışmaları yapmayı kabul eder.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi öğrencinin insiyatifinde olmayıp kurum tarafından kabul edilmiş mazeretler haricinde zorunludur.